Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

  • Κατηγορία: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ
  • ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  -  1 διαθέσιμο μάθημα
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ  -  6 διαθέσιμα μαθήματα
  • ΓΥΜΝΑΣΙΟ  -  115 διαθέσιμα μαθήματα
  • ΛΥΚΕΙΟ  -  61 διαθέσιμα μαθήματα
Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ (ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΕΣ) (330)Διαχειριστής Πλατφόρμας
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (107)Διαχειριστής Πλατφόρμας